Covid-19 Protocol DeKibo

Nav de persconferentie van dinsdag 2-11-2021, is het vanaf zaterdag 6-11-2021 verplicht om mondkapjes te dragen in de kinderboerderij. Er hoeft geen Qr-code worden getoond bij de ingang.

In navolging van de mededelingen RIVM zoals gedaan tijdens de Persconferentie van Min. President Rutte d.d. 24-06-2020 inzake Corona zijn enige versoepelingen niet in het Protocol verwerkt.

“Het in het Protocol opgenomen maximum aantal van 50 bezoekers wordt per 1 juli as. los gelaten en wij houden een maximum aan van 100 bezoekers incl. (vrijwillige) medewerkers. ”

Downloaden (PDF, 574KB)